Резултати от анкета


Ще сте дисциплинирани ли ако облекчат мерките срещу COVID-19?


Да (64.35%)
Не (6.95%)
Редно е да го направят (7.25%)
Показахме, че сме отговорни (7.25%)
Искаме си свободата и да се върнем на работа (14.20%)