Правителството одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Сферите на сътрудничество, залегнали в проекта на Споразумение, обхващат осигуряване на необходимите условия за участие на спортисти и треньори в състезания, тренировъчни лагери и други спортни прояви, провеждани в двете държави, с цел повишаване нивото на тренировките и спортната подготовка; сътрудничество между спортни специалисти и изследователи, участващи в научни конференции, форуми и семинари, организирани във всяка държава по въпроси на физическото възпитание, спортни въпроси и спортна медицина; обмен на опит и добри практики между съответните антидопингови организации на двете държави с цел да допринесат за глобалната борба срещу употребата на допинг в спорта.

Със Споразумението страните ще насърчават установяването на контакти между националните им спортни организации с цел развитие на физическото възпитание и спорта в техните държави. Страните също така насърчават и обмена на треньори и други спортни специалисти.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно