"Системата на ТЕЛК-овете работи толкова, колкото й позволяват възможностите, а те очевидно не са много големи, което наложи промяна в методиката, по която ще се работи и ще се оценяват хората с увреждания", коментира пред БНТ Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания.

Преди седмица проектът за промени в ТЕЛК предизвика гнева на хората с увреждания и правителството изтегли наредбата. Затова обсъждането й започна отново.

"След около два месеца ще имаме нов начин на организация на работата на ТЕЛК и нов инструментариум. В края на миналата седмица се проведе заседание в Министерството на здравеопазването, на която беше постигната една много висока степен на съгласие както между колегите от здравеопазването, така и национално представителните организации на и за хората с увреждания", съобщи той.

"Работоспособността трябва да се определя за конкретен вид работа и се определя в един единствен случай, когато възниква правото на инвалидна пенсия", коментира още Минчо Коралски.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно