Google отбеляза 30 години от първия ден, в който хората започват да почитат най-известното число в света - Пи. Датата 14.03 представлява огледален израз на стойността на числото 3.14, като за първи път легендарната математическа константа е отбелязана по този начин през 1988 г. 

Идеята за въвеждането на тази несъмнено любопитна традиция се дължи на американския физик Лари Шоу. 

Самото число носи името на гръцката буква "пи" и представлява съотношението между обиколката и диаметъра на дадена окръжност и има фундаментално значение за всички математически науки, особено геометрията. Компютърни алгоритми днес са изчислили над един трилион цифри след десетичния знак на уникалното число, което е познато повече от 4000 години. 

Числото Пи е непериодична дроб, която е равна на приблизително 22/7, ако се използва обикновена дроб. Ето как изглeжда Пи до 100-я знак след десетичната запетая - 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно