Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов се срещна с представители на Международна агенция за атомна енергия (МАЕЕ) във връзка с проект за изследване на бившите уранови мини.

Проектът предвижда предоставяне на експертна и финансова подкрепа от страна на МАЕЕ при разработване на "Национална стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България".

Представители на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Агенция за ядрено регулиране (АЯР), Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) също взеха участие по време на срещата.

Проектът ще се реализира в рамките на две календарни години. Предвижда се анализ и оценка на състоянието на бившите уранови руди в България, както и стратегия и евентуално последващо закупуване на необходимата измервателна техника и оборудване за осигуряване на високоефективен процес на преработка на замърсените с уран руднични води.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно