Партията на Христо Иванов "Да, България" подаде сигнал в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в Народното събрание срещу депутата Делян Пеевски.

Въпреки че депутатът от ДПС Делян Пеевски е "крупен собственик на медии" и не е декларирал частен интерес, той участва в изготвянето и депозирането на законопроект за регламентацията на медийната и разпространителската дейност, съобщават от партията.

Оттам смятат, че въпросното обстоятелство за Пеевски представлява нарушение на чл. 154, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Освен това, има нарушение и на чл. 58 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, според който лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането или постановяването на актове, да изпълнява контролни и разследващи функции или налага санкции в частен интерес.

"Както е добре известно, г-н Пеевски е собственик на редица медии, основно чрез фирмата си Intrust pls. Това са следните медии: "Телеграф", "Монитор", "Политика", "Меридиан мач", "Борба". Безспорно е, че народният представител има частен интерес от приемането на горепосочения законопроект", казват от „Да, България“. 

Те молят и парламентарната комисия по етика да изпрати сигнала им до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, когато тя бъде конституирана.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно