Нека вече видим принципните положения ори тренировките и разликите, които водят след себе си. Така ще се ориентираме много лесно от какво се нуждаем.

Идеята е винаги когато влизаме в няколкомесечен цикъл, да знаем защо го правим и какво да очакваме. Така ще можем лесно и точно, да внасяме необходимите корекции в натоварванията и/или храненето.

ЕКТОМОРФЪТ  55% въглехидрати

МЕЗОМОРФЪТ 40% въглехидрати                                      

ЕНДОМОРФЪТ 25% въглехидрати

Защо е така?

ЕКТОМОРФЪТ прави малко кардио, защото няма мазнини за изгаряне.                      

МЕЗОМОРФЪТ прави равни количества кардио и тежести, защото е с оптимални количества мускули и мазнини.

ЕНДОМОРФЪТ прави много кардио, защото има много мазнини за изгаряне.

И заедно с това:

ЕКТОМОРФЪТ прави много тежести, защото има ного мускули за изграждане.       

МЕЗОМОРФЪТ прави равни количества кардио и тежести, защото е постигнал баланса.

ЕНДОМОРФЪТ прави малко тежести, защото първо има да изгори мазнините и след това да се заеме с трупането на сериозна мускулатура.

Какво се набива на очи? И двете крайности се стемят към средния вариант. Но и той от своя страна трабва да прави необходимите корекции, когато по една или друга причина, залитне вляво или вдясно..

От друга страна имаме и друго разделение. То не зависи от целите и типа физика, а чисто и просто от наличното за тренировки време.

 • Ако по принцип не разполагаме с достатъчно дълъг интервал в рамките на деня, процедираме така:
 • 15 минути на ден
 • 6 дена в седмицата
 • с превес на кардио, тежести или с баланс между двете, в зависимост от типа физика и моментната цел
 • плюс разтягане на една мускулна група дневно

 • А ако в рамките на седмицата нямаме възможност за тренировка в даден брой дни, процедираме така:

 

1. При един възможен ден, поне за час -

 • и кардио
 • и тежести
 • и разтягане
 • като балансът е в зависимост от от типа физика и моментната цел

 

2. При два възможни дни, поне за 30 минути -

а/

 • едно кардио
 • едни тежести
 • по половин разтягане във всеки ден

б/

 • малко кардио с много тежести, плюс част от разтягането и в двата дни
 • по равно кардио и тежести, плюс част от разтягането и в двата дни
 • много кардио с малко тежести, плюс част от разтягането и в двата дни

 

3. При три възможни дни, поне за 30 минути -

а/

 • едно кардио и две тежести, с част разтягането във всеки ден или
 • две кардио и едни тежести, с част разтягането във всеки ден

б/

 • малко кардио с много тежести, плюс част от разтягането и в трите дни или
 • по равно кардио и тежести, плюс част от разтягането и в трите дни или
 • много кардио с малко тежести, плюс част от разтягането и в трите дни

 

4. При четири възможни дни, поне за 30 минути -

а/

 • едно кардио и три тежести, плюс част разтягането във всеки ден или
 • три кардио и едни тежести, плюс част разтягането във всеки ден или

б/

 • две кардио и две тежести, плюс част разтягането във всеки ден

в/

 • малко кардио с много тежести, плюс част от разтягането във всички дни или
 • по равно кардио и тежести, плюс част от разтягането във всички дни или
 • много кардио с малко тежести, плюс част от разтягането във всички дни

 

5. При пет възможни дни, поне за 25 минути -

а/

 • кардио, тежести, кардио, тежести, кардио, плюс част разтягането във всеки ден или
 • тежести, кардио, тежести, кардио, тежести, плюс част разтягането във всеки ден

б/

 • тежести, тежести, кардио, тежести, тежести, плюс част разтягането във всеки ден или
 • кардио, кардио, тежести, кардио, кардио, плюс част разтягането във всеки ден

              в/

 • малко кардио с много тежести, плюс част от разтягането във всички дни или
 • по равно кардио и тежести, плюсот разтягането във всички дни или
 • много кардио с малко тежести, плюс част от разтягането във всички дни

 

6. При шест възможни дни, поне за 25 минути

а/

 • кардио, тежести, кардио, тежести, кардио, тежести, плюс част разтягането във всеки ден или

б/

 • кардио, тежести, тежести, кардио, тежести, тежести, плюс част разтягането във всеки ден или
 • кардио, кардио, тежести, кардио, кардио, тежести, плюс част разтягането във всеки ден

              в/

 • малко кардио с много тежести, плюс част от разтягането във всички дни
 • по равно кардио и тежести, плюс част от разтягането във всички дни
 • много кардио с малко тежести, плюс част от разтягането във всички дни

Би трябвало всеки е открил себе си някъде по-нагоре. Защото това са възможните комбинации.

 

 

Незвисимо от целите и типа физика.

 

 

Реагирай на публикацията

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно