• Снимка: СИДП

Близо 150 000 лева има готовност да отдели от бюджета си Североизточното държавно предприятие през тази година за закупуване на техника и лични предпазни средства за предстоящия пожароопасен сезон. Ресурсите ще бъдат разпределени в няколко направления. За противопожарните прегради /така наречените минерализовани ивици/ ще бъдат дадени 30 000 лева. Същата сума е предвидена за противопожарно облекло, а 15 000 лева са осигурени за защитни обувки и каски. През настоящата година са предвидени за храсторези и моторни триони 20 000 лева.

В процес на изработване са и 1000 броя противопожарни табели, които ще се поставят по туристически пътеки и маршрути във всички горски и ловни стопанства. Идеята за това е на директорът на СИДП инж. Веселин Нинов. Той е решил да бъдат закупени и два пикапа, които да бъдат дооборудвани с противопожарна техника на стойност 30 000 лева. По време на пожароопасния сезон те ще бъдат използвани за погасяване на възникнали огнища, а през останалото време ще бъдат използвани в ежедневната работа на стопанствата.

През миналата година в 18 подразделения на СИДП са закупени 100 броя пожарогасители тип раница, като ако е наложително тази година ще бъдат закупени още. 15 000 лева са предвидени от бюджета на държавното предприятие за помощни инструменти, нужни при погасяване на пожарите.

Планът за защита територията на предприятието от пожари през 2017 година вече е утвърден и се работи по него. Всички специализирани автомобили са оборудвани, като днес те ще бъдат доокомплектовани и с гръбни пръскачки.

През миналата година за противопожарни мероприятия в СИДП са изразходвани 111 000 лева, а за охрана на горите 256 000 лева.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно