• Кметът на Монтана Златко Живков. Снимка: БГНЕС

„Инвестициите в производството са дългосрочни и създават стабилна заетост, а проектът ще допринесе за повишаване на икономическата активност в региона“. Това заяви заместник-министър Любомир Ганчев на церемонията по официалното откриване на новата производствена база на „Палемонтех“ ЕООД. На събитието присъстваха Андре Урех, собственик на „Палемонтех“ ЕООД, Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария, областният управител на Монтана Иван Сергисов и кметът на града Златко Живков.

Заместник-министърът Ганчев изтъкна, че Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) предлага система от стимули за дружествата, осъществяващи инвестиции в дълготрайни активи и създаващи нова заетост. „Проектите, които отговарят на изискванията могат да получат сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект, който им позволява да ползват насърчителни мерки“, заяви Ганчев. Той добави, че с най-голяма подкрепа се насърчават инвестициите в регионите с най–висока безработица, както и във високотехнологичните производства и услуги, за откриване на високопроизводителни работни места. В област Монтана всички 11 общини са с безработица по-висока от средната за страната и за тях са приложими по-ниските прагове за сертифициране и насърчаване на проекти по реда на ЗНИ.

Заместник-министърът на икономиката обяви, че от началото на 2016 г. се наблюдава значително увеличаване на инвестиционната активност със стартирането на проекти основно в производството и аутсорсинга в цялата страна. „За първите три месеца на 2017 г. по ЗНИ са издадени 6 сертификата. Общо предвидените с проектите инвестиции възлизат на 143.316 млн. лв. и се очаква разкриване на 3503 нови работни места. Три от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги“, заяви зам.-министър Ганчев. Той добави, че през 2016 г. са издадени 24 сертификата - 19 за клас А, 4 за клас Б и 1 за приоритетен инвестиционен проект, на стойност общо 383.666 млн. лв., със срок за изпълнение до 3 години, с които ще бъдат създадени 4729 нови работни места. Единадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги, три са в община с висока безработица. „До момента за област Монтана е издаден един сертификат, а инвестицията е на стойност 23.3 млн. лв., като броят на новите работни места е 10.

Заместник-министър Ганчев заяви, че Министерство на икономиката чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) отдавна е възприело регионалното приоритизиране на проектите. „Предимство ще имат инвестиции поставен в северозападния регион и такива, които ефективно ще създават нови работни места“, изтъкна заместник-министър Ганчев. Той допълни, че чрез Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Министерство на икономиката може да подкрепи бизнеса от северозападния регион, чрез участие на панаири и изложение, и чрез подкрепа по Закона за насърчаване на инвестициите. „В момента са обявени процедури, по които се финансират проекти за „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” и за „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“ по който фирмите могат да кандидатстват“, завърши той.

Собственикът на завода Андре Урех съобщи, че за изграждането му са вложени 6 милиона лева, а застроената площ намираща се на територията на Технологичен парк Монтана е 5600 кв.м. "Радвам се, че дадохме знак на хората в този регион, че и тук има бъдеще и че не трябва да го напускат", заяви Урех. Той добави, че ще бъдат разкрити 100 нови работни места, а заводът е оборудван с най-новите машини за производство на метални и мрежести палети.

От своя страна посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Денис Кнобел заяви, че е горд с тази напълно швейцарска инвестиция в северозападна България. „Тази инвестицията е много добра за отношенията между Швейцария и България и е знак и за други инвеститори да разкриват работни места в региона“.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно