10-те страни с най-висок стандарт на живот в Европа

Доклад на Glassdoor класира страните, които имат най-висок стандарт на живот в Европа. За определянето им са взети предвид фактори, като доходите на населението, разходите за живот и покупателната способност.

10. Великобритания

Средният доход в страната е 41 хил. евро на година. Разходите за имоти обаче са високи, като Лондон е на трето място в света по тяхната недостъпност. Това нарежда Великобритания на десето място сред страните с най-висок стандарт в Европа.

9. Австрия

Австрия също е с високи средни доходи, но и с високи разходи за живот. Тя изпреварва Великобритания по по-малкия процент от доходите, отиващи по направление на имотите.

8. Ирландия

Нивото на заплатите е конкурентно с останалите страни в Западна Европа. Заедно с високата покупателна сила на парите в страната, я нареждат на осмо място в класацията.

7. Норвегия

Основната заплата е 61 хил. евро. Разходите по имотите и местните стоки обаче са големи.

6. Финландия

Доходите са много високи, но също така са високи и разходите за имоти, транспорт, плодове и зеленчуци, ресторанти и сметки.

5. Холандия

Сравнително високи доходи, съчетани с поносими разходи за жилищни нужди.

4. Швеция

Нивото на разходите за имоти, храна и транспорт са ниски, сравнени с високите доходи на населението.

3. Германия

В номинално изражение доходите на германците не са сред най-високите в Европа. Там обаче, с парите могат да се купят повече неща.

2. Дания

Доходите в Дания са средни за Европа, но ниските цени позволяват на датчаните да носят вкъщи повече от останалите европейци.

1. Швейцария

Доходите в Швейцария са най-високи. Средният швейцарец може да си позволи да купува два пъти повече продукти и услуги от средния жител на Ню Йорк.

Social

Коментари