Съобщение от Община Бургас

Статията не е част от редакционното съдържание на Topnovini.bg.

В Държавен вестник бр. 79 от 07.10.2016 г. е обнародвано:

- Решение № 14-9-2/26.07.16 г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужващи улици с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв. 96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, /бивша местност „До село“/, земл. кв. Банево, гр. Бургас, съгласно изготвения проект и таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.

Social

Коментари