Съобщение от Община Бургас

Статията не е част от редакционното съдържание на Topnovini.bg.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

Със Заповед № РД-09-50/17.08.2016 г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица – етап ІІ за с.Димчево, община Бургас като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Social

Коментари