Днес е Антоновден

Свети Антоний
Свети Антоний

Днес празнуваме Антоновден. В народните традиции, Антоновден се свързва с борбата срещу болестите. 

На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не боледуват децата от шарка. Правят се содени питки, които се раздават на близки и съседи за здраве, а една се оставя на тавана "за белята, за лелята", т.е. за болестта.

Преподобни Антоний Велики преживял до 105-годишна възраст, като запазил здравето и силата си. Година преди смъртта си взел участие в борбата на Църквата против арианската ерес, като излязъл в Александрия в открит диспут с еретиците и ги победил. Успехът му е наречен "тържество на християнството". Почувствал близостта на своя край, той завещал да го погребат тайно, за да не узнаят хората мястото на неговия гроб. Двама от учениците му останали докрай при него. Когато дал последното си благословение към тях, небесна радост озарила лицето му.

Днес празнуват: Антон, Антоанета, Антония, Антоний, Андон, Дончо, Донка, Антоан,Антонина, Андония, Доника, Дона, Тончо, Тонка, Тонко, Тони, Тоня.

Social

Коментари