12 урока за Европа бяха представени на ученици в с. Плъстина

Четири клуба „Зелено движение“, „Да китим заедно“, „Приятели на театъра“ и „Герловски спорт" функционират в средищното училище „Д-р Петър Берон“ в омуртагското село Плъстина благодарение на европроекта „Училището ни е за всички“, финансиран с близо 112 000 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Децата споделиха за заниманията си в тези клубове по време на среща с екипа на Областния информационен център - Търговище, който им представи Европа в 12 урока. Чрез мултимедийна презентация те се запознаха с историята на Европейския съюз, символите, институциите, предимствата на членството в 500 милионното европейското семейство. „Своеобразният урок по гражданско образование с младите хора беше проведен предвид ключовата им роля за бъдещия интелигентен растеж на България. Повишаването на осведомеността на гражданите на ЕС и привличането им за участие в неговите инициативи и ценности е и сред основните мисии на информационния център”, обявиха от организацията.

„Селско, но европейско“, така на шега децата наричат своето училище. С реализацията на още два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” те имат добра материална база, липса на отпаднали ученици от етническите малцинства и целодневна форма на обучение.

В края на октомври ОИЦ – Търговище проведе още две информационни срещи с бенефициенти от Антоново и Опака. На тях беше представен проекта на Споразумението за партньорство, което очертава помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Споразумението е наследникът на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като обаче освен трите структурни фонда - Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд, то обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Social

Коментари