Откриха монетно съкровище в Ковачевско кале край Попово

393 медни монети откриха археолози при проучване на част от жилищна сграда в крепостта Ковачевско кале край Попово. Находките са намерени на около 80 см една от друга. Жилището, в която са открити, е станало жертва на силен пожар, разразил се във втората половина на 5-ти век сл. Хр. То е било изградено и прилепено към зидовете на западната крепостната стена. Домът се е намирал в непосредствена близост до една от 17-те кули на късноримския град.

Има сериозни археологически данни, че преди повече от 1560 години жилището е било обитавано от готи-федерати на Империята, потърсили спасение зад дебелите над три метра крепостни стени на града в бурното време, предхождащо фаталната 447 година.

Повечето от откритите монети са от най-малкия номинал късноримски фолиси, като между тях има и половинки монети, които също са били в обръщение, обясниха археолозите. Най-късните са отсечени при управлението на император Теодосий Втори (408-450) и са от типа реверс, известен сред учените и нумизматите като “кръст в лавров венец”.

Монетите от Калето са намерени под дебел пласт от керемиди, рухнали заедно с опожарената дървена конструкция и част от стените на жилището, на дълбочина около 1,30 м от днешната повърхност. Голяма част от тях при откриването още са носели следи от кожата на кeсиите, в които са били поставени.

Двете монетни находки са най-големите, откривани досега на територията на укрепения град. Те, както и другите две, открити преди около месец находки, ще хвърлят допълнителна светлина върху времето на най-катастрофалното за градовете на Късната Римска империя и за “Ковачевско кале” в частност нашествие на хуните на Атила.

Social

Коментари