Община Шумен запазва размера на капитала си в шуменската болница

Община Шумен ще запази размерът на капитала си в “Многопрофилна болница за активно лечение Шумен” АД (МБАЛ). Това съобщи за ТОП НОВИНИ представителят на общината в Общото събрание на акционерите на шуменската болница д-р Огнян Обретенов.

“На Общото събрание на акционерите се реши в срок от два месеца, Общината да преведе на МБАЛ 100 хил. лв. След като парите бъдат преведени, ще се свика нов съвет на акционерите, за да се пристъпи към увеличаване на капитала на дружеството в посочения размер”, обясни д-р Обретенов.

Припомняме, че като акционер, държавата реши да инвестира 350 хил. лв., което щеше да доведе до падане на делът на Общината на 18.87 процента. За да се запазят сегашните 19.23 процента капитал, тази година трябваше да бъдат внесени 100 хил. лв. за оборудване.

На редовното общо събрание на акционерите, което се проведе днес, е гласуван дневен ред от 13 точки.

Сред тях са докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. и годишния финансов отчет.

Прието е освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през изминалата година.

Взето е решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. То ще бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималното възнаграждение, установено за страната за съответния месец.

На събранието са присъствали упълномощеният представител на държавата от Министерство на здравеопазването Силвия Томова, председателят на Съвета на директорите Ваня Величкова, зам.-председателят д-р Виктор Минчев, изпълнителният директор на болницата д-р Юлия Димитрова и други представители на акционерите на шуменската болница.

Social

Коментари