Коментари

Всеки потребител, който публикува мнение под статиите в Topnovini.bg, се съгласява с правилата за публикуване на коментари в сайта. "Топ новини" ЕООД не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

ПУБЛИКУВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

За публикуване на мнение в Topnovini.bg е необходимо да се попълнят полетата "Име" и "Коментар". Ако полето "Име" остане непопълнено, то мнението ще бъде подписано като "Анонимен". Коментарите, публикувани от регистриран потребител, ще бъдат подписани автоматично с потребителското име на автора.
Освен да публикува, всеки потребител има право и да оценява мненията на другите потребители. Това става с бутоните, поставени до всеки един коментар.

ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ

Потребителите имат право:
- да публикуват мнения, свързани с материалите в Topnovini.bg;
- да отговарят на вече публикувани мнения по темата на статията;
- да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на статията;
- да оценяват мненията на останалите участници.

Потребителите нямат право:
- да се представят за друг потребител или конкретна публична личност;
- да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;
- да отправят призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
- да публикуват обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности;
- да публикуват порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
- да публикуват спам, рекламно съдържание или търговски съобщения.

ПРАВИЛА ЗА МОДЕРИРАНЕ НА КОМЕНТАРИ

Модераторите имат право да изтриват коментари, съдържащи:
- нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;
- призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
- обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности;
- порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
- спам, рекламно съдържание или търговски съобщения;
- мнения, които не са по темата на материала, който е коментиран;
- лични данни според Закона за защита на личните данни;
- съдържание изцяло на чужд език.

Модераторите нямат право:
- да изтриват мнения, които не съдържат никое от гореизброените типове съдържание;
- да променят (редактират) текст в мненията;
- да дават оценка, лично мнение или изразяват пристрастие към даден потребител или дискусионна тема.

ПРАВИЛА ЗА МОДЕРИРАНЕ НА КОМЕНТАРИ СЛЕД СИГНАЛ

Всяка личност, фирма или институция, която се легитимира официално, има право да поиска изтриване на отделно мнение или група от мнения, обсъждащи съответната личност, фирма, институция или нейни служители. За целта е необходимо да бъде изпратено писмо с подпис и печат на адрес:

Шумен 9700
пл. "Освобождение" 1
хотел "Мадара", ет. 7

или на

e-mail: topnovini@topnovini.bg

Писмото трябва да съдържа:
- точното заглавие на новината, под която е публикувано мнението;
- датата и часа на публикуване на новината;
- датата, часа и текста на коментара, който потребителят желае да бъде изтрит.
Topnovini.bg си запазва правото да прецени дали коментарът ще бъде изтрит. 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

"Топ новини" ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни (включително IP адреси), предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Свързани връзки: "За нас", "Екип", "Контакти", "Реклама", "Поверителност", "Общи условия", "Етичен кодекс"